Robert van Vlijmen

Wie

Ik ben Robert van Vlijmen, woon in Oss en heb, na als archivaris in loondienst gewerkt te hebben, nu de stap gezet als ondernemer binnen dit werkveld aan de slag te gaan. Geschiedenis heeft altijd mijn grote interesse gehad, van daar dat ik na mijn opleiding tot leraar geschiedenis-aardrijkskunde me in het vak van archivaris ben gaan verdiepen en oude archieven op orde heb mogen brengen. Daarna ben ik steeds meer de wereld van het moderne archief- en informatiebeheer in gerold en heb een mooie rol mogen spelen in het beheren van actuele en oudere informatie.
Na een reorganisatie heb ik besloten om als ondernemer dit werk op te pakken. Dit maakt het werk spannender omdat je met meerdere spelers te maken hebt met uiteenlopende vragen en taken. Om die uitdagingen aan te vliegen help je de klant zich verder te ontwikkelen maar ontwikkel je jezelf ook.

Wat

Met mijn bedrijf, VIA-Oss van Vlijmen Informatie- en Archiefbeheer, ondersteun ik mijn klanten in het op orde brengen van hun informatiehuishouding zodat er een goed beheer is opgezet voor hun belangrijke documenten en deze ook op langere termijn nog terug te vinden zijn. Een van de wegen om dat te bereiken is om na verloop van tijd bepaalde documenten die geen waarde meer hebben (juridisch, financieel of informatief) op de correcte wijze te vernietigen. Uiteraard adviseer ik niet alleen hierin maar kan ik ook de uitvoering verzorgen.
Ik ondersteun ook bij het wegwerken van achterstanden in het archiefbeheer: het goed in kaart brengen van de informatie, het archief schonen (ontdoen van overbodige documenten) en weer zicht krijgen op de informatie die u in beheer hebt.
Uiteraard kunt u VIA-Oss ook inschakelen wanneer u aandacht wilt gaan besteden aan de historie van uw organisatie en die op een creatieve en uitdagende manier presenteren.

Hoe

Het is van belang goed te luisteren naar hoe de klant zijn ideale plaatje ziet en vandaar uit een plan op te zetten om dit te bereiken en dit plan uit te rollen. Het mooiste daarbij is het realiseren van een partnerschap waarin de klant blijvend ondersteund wordt.

Waarom Bizztopia

Veel van de bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd bij de klant op locatie. Steeds meer echter kunnen zaken ook op afstand worden gedaan. Dit kan vanuit huis maar dat kan op de lange duur een eenzame zaak worden, de meerwaarde van Bizztopia is het hebben van een soort collega’s met wie je over allerlei zaken kunt sparren. Naast de zaken die iedere ZZP’er tegen komt is het ook mooi de raakvlakken die de verschillende beroepsgroepen hebben te ontdekken. Bovendien biedt Bizztopia mogelijkheden om professioneel te kunnen werken met alle voorzieningen die aanwezig zijn. Een van de vele voordelen is bijvoorbeeld dat je een afspraak kunt maken met klanten of collega’s zonder direct uit te moeten wijken naar je eigen woonkamer of ergens anders.

VIA-OSS, van Vlijmen Informatie- en Archiefbeheer
Robert van Vlijmen
Kruisstraat 85
5341 HC Oss
06-83943849

info@via-oss.nl